Hradčanské ulice

 

Hradčanské okrsky


Pražský hrad
Zahrady Pražského hradu
Hradčanské náměstí
Loretánské náměstí
Pohořelec
Strahovský klášter
Nový svět
Nové Hradčany

 
Nové Hradčany

Ze všech uvedených okrsků se tento web zabývá systematicky pouze posledním okrskem, tedy domy postavěnými v katastru Hradčan buď přímo na barokním opevnění, nebo až vně tohoto opevnění.

V zásadě se jedná o tu část Hradčan, která se nachází v Praze 6, tedy úzký pás mezi Mariánským Hradbami a třídou Milady Horákové (u stanice metra Hradčanská). Pokud zde už najdete i stránky jiných Hradčanských domů, které leží na "klasickém" Hradčanském území, jde o jednotlivé případy, které budou postupně doplňovány.
Na území Nových Hradčan leží různé zajímavé stavby, zejména z doby mezi světovými válkami, ale i takové, které byly postaveny dříve a později. Patří mezi ně např. Písecká brána, stanice metra Hradčanská, Státní ústřední archiv, Městský sirotčinec, dnes budova ministertva kultury, družstevní domy v Tychonově ulici, v ulici K Brusce a v ulici Na valech.

 
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
Aktualizováno 2.1.2006