První zveřejnění: 1999 Nechci se dnes široce vyjadřovat k jednoslovnému českému názvu naší země. Podle mne máme jen dvě možnosti - Čechii podle vzoru Francie nebo Česko podle vzoru Polsko. Čechie mi připadá poněkud vyčichlá, patrně proto, že ji podvědomě spojuji s hurávlastenectvím druhé poloviny 19. století. Fáborky, vlaječky, čabraky a tak. Česko mi už - dostatečně připravenému různými pomlčkami - nevadí. Jeden z nich se dříve či později uchytí, není třeba spěchat.

Trochu jiné to bude s jednoslovným názvem v cizích jazycích. Myslím že do toho nebudeme moci moc mluvit. Rusové už svůj výraz mají (Čechyja); pro Poláky bude asi dost nestravitelné Česko, protože zvukové téměř splývá s jiným jejich slovem, které bychom přeložili jako "těžko", takže se asi také přikloní k Čechii. Maďarština je řečí složených slov, takže si ponechají svůj Csechorszag (= český stát).

Jinak to ale bude v jazycích na západ od našich hranic. Prosím, podívejte se na následující tabulku, snad potom lépe pochopíte, co mám na mysli:

jazyk Čech Češka český (= patřící Čechům)
čeština
Čechy, Česko český (= pocházející z Čech)
rusky Čech Češka češskij Čechyja češskij
polsky Czech ? czeski, czeszczyzna Czechy czeski
maďarsky cseh cseh cseh, cseh nyelv Csehorság cseh
rumunsky ceh cehä ceh, cekä Cehia, Boemia ceh
německy Tschech Tschechin tschechisch Bőhmen bőmisch
francouzsky Tchéque Tchéque tchéque Bohéme bohém
španělsky Checo Checo checo Bohemia bohemo
anglicky Czech Czech czech Bohemia bohemian

Vidíte totéž, co já? Zatímco pro národy, které do střední a východní Evropy přišli současně s námi nebo po nás je Česko zemé Čechů, pro západní národy je naše zemé pořád ještě zemí Bójů. Přestože byl tento keltský kmen vytlačen Germány zčásti do Panonie (dnes Maďarsko) a zčásti až do Galie (dnes Francie) už v průběhu 1. století a přestože se naši předkové uhnízdili pod Řípem už před půldruhým tisíciletím, pro národy navazující na latinskou jazykovou tradici jsme pořád ještě vetřelci, kteří se usadili v Boiomii, později výslovnostně upravené na Bohemii.

Máme prostě smůlu. Na rozdíl třeba od Poláků, kteří obsadili nějakou (tehdy) bezejmennou část Hercynského lesa (souhrnný římský název pro země severně od Dunaje) a proto byl pojmenován podle nich, my jsme se přistěhovali do země, která měla své jméno dříve než my.

Historickým důsledkem je, že budeme jen těžko vnucovat Angličanům "Czechland", Němcům "Tschechland" nebo "Tschechreich" a Francouzům "Tchéquie". Oni totiž už svůj název pro naši zemi mají a měli ho dříve než nás.

Scalex (4.4.2000 13.46) se domnívá, západní národy nazývají "bohémy" všechny Slovany nebo cikány. Není to zcela pravda. Pro Slovany mají jiný výraz - Slave znamenající původně v germánských jazycích totéž co otrok.

Tu pochybnou čest být nazýván ve francouzštině bohémy máme jen my, Češi a ještě Romové. Pro Francouze je vlastně Bohemia zemí cikánů. Má to své historické příčiny. Dříve než se vám pokusím vysvětlit, jak k tomu došlo, přidám jednu definici ze slovníku cizích slov: "Bohém - bezstarostně, neuspořádaně žijící nadaný člověk, zejména umělec".

A teď k oněm historickým příčinám. Lucemburkové byli spřízněni s francouzským panovnickým rodem. Mladý Karel IV., původně vlastně Václav, byl vychován u francouzského dvora a odtud si odvezl nejen své nové jméno (Karel); ale i snoubenku Blanku z Valois (1323). Podaní českého krále měli proto ve Francii nezanedbatelné výhody. Nemuseli zejména zaplatit vstupní daně, pokud se chtěli usadit ve Francii.

V té době právě započali své vítězné tažení Evropu předchůdci dnešních Romů. Přišli z Indie přes Malou Asii a kolem roku 1250 prošli Balkánem do střední Evropy. Našim už dlouho usazeným předkům připadali tito kočovníci jiní, hluční, nespořádání, dnes bychom řekli bohémští, ale to slovo tehdy ještě neexistovalo. Romové proto táhli dál, a když dosáhli francouzských hranic, prohlásili se za české podané. Ušetřili na daních a do mysli a jazyka Francouzů vnesli svůj osobitý, bohémský obraz obyvatel české kotliny. A ten tam, aspoň jazykově, zůstal dodnes. Že byl nepravdivý? Pro průměrného Francouze byly Čechy stejně daleko jako Indie, možná ještě o kousek dál, tak co. A výraz bohém, bohémský se k nám dostal prostřednictvím němčiny v minulém století a zdomácněl tu s posunutým významem.


REAKCE OD AETHER NA nyx.cz 24.12.2002 2:15:08:
Napíšu Ti jen pár poznámek, všechno o tom také nevím a krom toho to není důležité. Takže - výraz Böhmen má o něco širší význam, samozřejmě vychází z latinského Boiohemia, ale v průběhu dějin sehrál ještě jednu zajímavou roli - pro Čechy se totiž používal v době takzvaného zemského patriotismu, čili v období, kdy národnost či jazyk při sebeidentifikaci nehrály roli, Čechem (ale pozor - německy Böhme) byl ten, kdo žil na území Čech. Böhmen se používalo jako běžné označení pro Česko. Paralelně k tomu existovalo i Tschechien, ona Tebou zmiňovaná Čechie (kterou já si nejvíc pojím s fotbalovým klubem, až pak s 19. stoletím) měla v němčině tvar Tschechei. Dnešní němčina upřednostňuje Tschechien, jde o neutrální pojmenování Česka. Co je Böhmen, řada (hlavně mladších) lidí ani pořádně neví, ti informovaní toto slůvko používají v historických souvislostech. Böhmen je od dob protektorátu poněkud politicky zatížené, stejně jako Tschechei - to bývá dnes považováno za takřka urážlivé, řada Němců to ale neví a používá.
Tím pádem naprosto není třeba Němcům vnucovat Tebou navržené výrazy... Ekvivalentů je dost, spíš je někdy problém se v nich vyznat...


© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info